Điểm cầu TCT Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên tiếp sóng trực tuyến Hội thảo KH cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới"

Điểm cầu TCT Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên tiếp sóng trực tuyến Hội thảo KH cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới"

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Ban Bí thư về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 16/6/2021, Học viện Chính trị quốc gia […]

Nữ công Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh với phong trào  “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Nữ công Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Nữ công Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên có tổng số 32 chị em/tổng số 51 cán bộ công nhân viên của trường, độ tuổi từ 29 - 49. Trong đó chị em có trình độ thạc sĩ là 22; 03 chị (đang học cao học); có 9 chị em có trình độ Đại […]