Thực hiện Kế hoạch số 403-KH/HVCTKVI ngày 25/6/2021 của Học viện Chính trị khu vực I về việc Tổ chức Lễ Bế giảng năm học 2020-2021, với yêu cầu Lễ Bế giảng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19, sáng ngày 30/6/2021, tại địa chỉ số 103 Bãi Sậy – Thành phố Hưng Yên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lế Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên khóa 2019-2021 dưới hình thức trực tuyến.

Đang Online