Sáng ngày 01/7/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu tại trường chính trị của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đang Online