Ngày 18/6/2021, Khoa Nhà nước và Pháp luật trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội thảo khoa học: “Tìm hiểu những quy định của pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức”.

Đang Online