Ngày 02/4/2021, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Khoái Châu tổ chức bế giảng lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung K94 (2020 - 2021)

Đang Online