Ngày 28 tháng 3 năm 2018, trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên K31 năm 2018.

Toàn cảnh khai giảng lớp học

Đ/c Trương Duy Tuynh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu khai giảng lớp học

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên K31 năm 2018. Dự khai giảng có các đồng chí: Trương Duy Tuynh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường; Đại biểu các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Khoa, Phòng của Nhà trường.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Trương Duy Tuynh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường đã quán triệt mục đích, yêu cầu và giao nhiệm vụ cho lớp học chấp hành nghiêm quy định của Nhà trường, tích cực học tập, liên hệ với thực tế cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Vũ Văn Hậu