Ngày 03 tháng 4 năm 2018, BCH Đảng bộ, Ban Giám Hiệu trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Đỗ Minh Trí – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường quán triệt chuyên đề năm 2018

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Ban Giám Hiệu trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Trí – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường; Đào Xuân Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Trương Duy Tuynh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí cán bộ, giảng viên của Nhà trường. Đồng chí Đỗ Minh Trí – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường đã quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ, giảng viên của Nhà trường. Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 được tổ chức nghiêm túc , đạt kết quả

Vũ Văn Hậu