Ngày 21/6/2022, Sở Nội vụ phối hợp với phòng Nội vụ huyện Văn Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính thi đua, khen thưởng, văn thư lưu trữ năm 2022.

Dự tập huấn tại phòng Giáo dục huyện Văn Lâm có đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí giảng viên thuộc các phòng chức năng của Sở nội vụ; chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và công chức chuyên môn 11 xã, thị trấn. Dự Hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo UBND các huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức chuyên môn câp xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung của 3 chuyên đề: Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2030; nội dung Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên; phương pháp lập và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính.cũng như công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao những kiến thức, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tham mưu công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trong việc lập và triển khai kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực tham mưu, triển khai hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh góp phần nâng chất lượng hiệu quả, chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh hướng đến nền hành chính hiện đại vì Nhân dân phục vụ.