DANH SÁCH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG XÃ VIỆT HƯNG

Đường dây nóng của Lãnh đạo UBND xã Việt Hưng:

Điện thoại cơ quan: 02213.990.468

  1. Ông Hoàng Văn Hiểu – Chủ tịch UBND              Di động: 0982.569.223
  2. Ông Đặng Hồng Quân – Phó Chủ tịch UBND      Di động: 0984.307.088
  3. Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Chủ tịch UBND     Di động: 0987.434.275

Địa chỉ thư điện tử: viethung@hungyen.gov.vn

Lưu ý:

- Thông tin, phản ánh kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng việt, nêu rõ nội

dung phản ánh, kiến nghị.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại ( hoặc địa chỉ thư) của cá nhân, tổ chức có

phản ánh kiến nghị

 

 

 

DANH SÁCH

Công khai số điện thoại liên hệ Lãnh đạo, công chức UBND xã Việt Hưng

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

Điện thoại

Ghi chú

01

Hoàng Văn Hiểu

Chủ tịch UBND

Chỉ đạo chung

0982.569.223

 

02

Đặng Hồng Quân

Phó Chủ tịch UBND

Phụ trách lĩnh vực Kinh tế - Sản xuất

0984.307.088

 

03

Nguyễn Văn Nam

Phó Chủ tịch UBND

Phụ trách lĩnh vực Văn hóa-Xã hội

0987.434.275

 

04

Nguyễn Thị Hiệu

Văn phòng-TK

Trả kết quả, thu phí, lệ phí. Phụ trách CCHC, Nội vụ, kiêm VT-TQ

0982.188.997

 

05

Nguyễn Hồng Đoan

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

Quân sự quốc phòng

0973.500.742

 

06

Đỗ Thành Hưng

Trưởng Công an

An Ninh

0915.046.155

 

07

Đỗ Văn Long

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Tư pháp – Hộ tịch

0384.738.882

 

08

Trịnh Quốc Tạo

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Tuyên truyền phổ biến GDPL

0987.904.099

 

09

Phùng Văn Chè

CC Văn hóa-XH

Văn hóa-TDTT

0974.412.972

 

10

Trương Văn Sử

CC Văn hóa-XH (Theo dõi LĐTB-XH)

Lao động TB-XH, Y tế, giáo dục

0397.067.772

 

11

Nguyễn Thị Thanh Hằng

CC Tài chính-kế toán

Tài chính-kế toán

0984.482.736

 

12

Vũ Mạnh Hiếu

CC Địa chính-XD

Địa chính-XD

0928.088.555

 

13

Nguyễn Thị Chăm

Cán bộ Địa chính-NN

Địa chính-NN-GTTL-MT- NTM

0969.039.589

 

                                                                                    

 

 

 

 

DANH SÁCH

Công khai số điện thoại liên hệ của Trưởng thôn trong toàn xã Việt Hưng

Nhiệm kỳ 2022-2025

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hiền

Trưởng thôn

Thôn Phả Lê

0379.376.893

 

2

Nguyễn Quang Hiệu

Trưởng thôn

Thôn Thục Cầu

0982.443.591

 

3

Nguyễn Văn Minh

Trưởng thôn

Thôn Thanh Miếu

0384.070.989

 

4

Đỗ Văn Thắng

Trưởng thôn

Thôn Cự Đình

0385.299.452

 

5

Nguyễn Văn Luân

Trưởng thôn

Thôn Mễ Đậu

0979.778.489

 

6

Đỗ Văn Khuyến

Trưởng thôn

Thôn Đồng Chung

0987.952.793

 

7

Lê Văn Đương

Trưởng thôn

Thôn Sầm Khúc

0386.717.516

 

8

Đặng  Thị Thanh

Trưởng thôn

Thôn Ga

0339.309.567