Kính gửi: Nhân dân trong toàn xã

Căn cứ Kế hoạch số 83./KH-TTYT ngày 10/10/2022 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc lại năm 2022;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch xã Việt Hưng.

 Trạm y tế xã thông báo kế hoạch tiêm phòng Covid-19 cụ thể như sau:

1. Đối tượng tiêm: 

- Trẻ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3.( mũi 2 sau mũi 1 là 4 tuần, mũi 3 cách mũi 2 là 5 tháng) 

Lưu ý: chỉ tiêm  mũi 2, mũi 3 cho trẻ đã tiêm vacxin Pfizer

- Từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 và mũi 4.( mũi 2 sau mũi 1 là 4 tuần, mũi 3 cách mũi 2 là 3 tháng, mũi 4 cách mũi 3 là 4 tháng)

 (Nếu mắc Covid-19 thì sau 3 tháng mới được tiêm )

Lưu ý: không tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi.

  1. Thời gian tiêm:   
  2.  gày 19 /10/2022 ( thứ tư)   

         - Sáng Từ 7h30 đến 11h30

        - Chiều từ 13h30 đến 16h

3. Địa điểm tiêm: Trạm y tế xã Việt Hưng

4. Yêu cầu:  

- Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi khi đi tiêm mang theo 01 giấy khai sinh (bản sao) và số định danh cá nhân, bản sao giấy chứng nhận tiêm mũi gần nhất.

- Người 18 tuổi trở lên mang bản sao CCCD/CMT, , bản sao giấy chứng nhận tiêm mũi gần nhất.

 

                                                                                   

                                                                                                  TRẠM TRƯỞNG

        

 

                                                                                                      Trần Văn Độ