DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VIỆT HƯNG KHÓA XXVI, NHIỆM KỲ 2021-2026 (Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 22/9/2022)

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VIỆT HƯNG

(Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 22/9/2022)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

           

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

           

1

Lê Thị Chăm

25/8/1978

Nữ

Sầm Khúc,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Sầm Khúc,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
bổ túc

Đại học, ngành giáo dục mầm non

 

Trung cấp

Tiếng
Anh
A2

Công chức, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Hưng

Trường Mầm non xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn Cơ

20/7/1975

Nam

Phả Lê, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Phả Lê, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ thông

Đại học, Ngành Kinh tế nông nghiệp

 

Trung cấp

 

Cán bộ, Phó Chủ tịch HĐND xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

3

Nguyễn Văn Duẩn

17/3/1985

Nam

   Đồng Chung,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

   Đồng Chung,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ thông

Đại học, ngành Luật, Điện- Điện tử

 

Sơ cấp

Tiêng Anh
B

Trồng trọt, Bí thư chi đoàn thôn Đồng Chung xã Việt Hưng

   Đồng Chung,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

           

4

Nguyễn Hồng Đoan

07/12/1968

Nam

Thục Cầu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

 Thục Cầu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ thông

Đại học, Ngành Luật kinh tế

 

Trung cấp

Tiếng Anh
B

Công chức, Chỉ huy trưởng BanCHQS xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

5

Trần Văn Độ

15/01/1970

Nam

Thục Cầu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

   Thục Cầu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ thông

Đại học, Ngành bác sỹ đa khoa

 

Sơ cấp

Tiếng Anh
B

Bác sỹ, Trạm trưởng trạm y tế xã Việt Hưng

Trạm trưởng trạm y tế xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

6

Nguyễn Thị Thanh Hằng

22/8/1987

Nữ

Đồng Chung, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Đồng Chung, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ thông

 

Thạc sỹ ngành quản lý kinh tế

Sơ cấp

Tiếng Anh
 B

Công chức, Tài chính-kế toán  xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

7

Hoàng Văn Hiểu

06/4/1973

Nam

Sầm Khúc,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Sầm Khúc,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Bổ túc

Đại học, ngành kinh tế nông nghiệp, Luật, luật kinh tế

 

Trung cấp

Tiếng Anh
 B

Cán bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

8

Vũ Mạnh Hiếu

06/02/1985

Nam

Sầm Khúc,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Sầm Khúc,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ Thông

Đại học, ngành Kỹ sư quản lí đât đai

 

Trung cấp

 

Cán bộ, Bí thư Đoàn TNCS kiêm Cán bộ Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường thực hiện nhiệm vụ về  Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên và xây dựng xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Thị Hiệu

24/01/1987

Nữ

Thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

12/12 Phổ thông

Đại học, ngành hành chính học, Luật kinh tế

 

Trung cấp

Tiếng Anh
B

Công chức Văn phòng, thống kê xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

10

Nguyễn Thị Huế

28/12/1977

Nữ

Phả Lê, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Phả Lê, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

9/9
phổ thông

 

 

 

 

Làm ruộng, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Phả Lê

Phả Lê, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

           

11

Nguyễn Thị Huệ

02/8/1981

Nữ

Cự Đình Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Mễ Đậu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ thông

Đại học, ngành Kinh tế nông nghiệp, Luật kinh tế

 

Trung cấp

Tiếng Anh
B

Cán bộ, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

12

Trần Mạnh Hùng

19/10/1986

Nam

   Đồng Chung,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

   Đồng Chung,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ thông

Đại học Ngành ngữ văn, Luật kinh tế

 

Trung cấp

Tiếng Anh B

Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

13

Đỗ Thành Hưng

04/02/1980

Nam

Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ thông

Đại học, ngành Cảnh sát điều tra hình sự

 

Trung cấp

Tiếng Anh
B

Trưởng Công an xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

14

Nguyễn Văn Luân

18/6/1964

Nam

Mễ Đậu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Mễ Đậu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

10/10
Bổ túc

Trung Cấp, ngành quản lý kinh tế

 

Sơ cấp

 

Giám đốc HTX dịch vụ Tổng hợp nông nghiệp

Giám đốc HTX dịch vụ Tổng hợp nông nghiệp xã Việt Hưng

           

15

Nguyễn Văn Lý

12/12/1968

Nam

Mễ Đậu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Mễ Đậu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Bổ túc

Đại học, ngành công tác xã hội

 

Trung cấp

 

Cán bộ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

16

Nguyễn Văn Nam

03/10/1971

Nam

Đồng Chung, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Đồng Chung, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Bổ túc

Đại học, ngành Kinh tế nông nghiệp

 

Trung cấp

 

Công chức Địa chính- Xây dựng theo dõi về Nông nghiệp- Môi trường- GTTL và xây dựng Nông thôn Mới xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

17

Đặng Hồng Quân

10/11/1968

Nam

Mễ Đậu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Mễ Đậu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Bổ túc

Đại học, ngành kinh tế nông nghiệp

 

Trung cấp

 

Cán bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

18

Trương Văn Sử

16/8/1972

Nam

Thôn Thanh Miếu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Thanh Miếu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

12/12
phổ thông

Đại học, ngành Luật

 

Trung cấp

Tiếng anh
B

CC Văn hóa-XH (Theo dõi LĐ-TB XH, Y tế, giáo dục xã Việt Hưng)

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

19

Trịnh Quốc Tạo

21/01/1981

Nam

Đồng Chung, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Đồng Chung, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ thông

Đại học, ngành Kinh tế nông nghiệp, Luật

 

Trung cấp

Anh B

Công chức  Tư pháp-hộ tịch xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

20

Đỗ Văn Thắng

11/02/1966

Nam

Thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

7/10
Phổ Thông

 

 

Sơ cấp

 

Làm ruộng, Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác MT thôn Cự Đình

Thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

21

Đào Văn Thắng

09/11/1964

Nam

   Đồng Chung,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

   Đồng Chung,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

10/10
Bổ túc

Đại học Ngành  Luật knh tế

 

Trung cấp

 

Cán bộ, Phó Bí thư thường trực Đảng xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

22

Đặng Thị Thanh

26/10/1983

Nữ

Thôn Ga, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Thôn Ga, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ thông

Sơ cấp ngành y

 

Sơ cấp

 

Làm ruộng, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ga xã Việt Hưng

Thôn Ga, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

           

23

Trương Thị Thúy

15/10/1992

Nữ

Thanh Miếu Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Thục Cầu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ Thông

Đại học ngành Văn hóa phát triển, Luật kinh tế

 

Chứng nhận Cao cấp

Tiếng Anh
 B

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

24

Dương Thị Tốt

22/01/1968

Nữ

Thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Thanh Miếu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

9/10
Phổ Thông

 

 

 

 

Làm ruộng, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Thanh Miếu

Thôn Thanh Miếu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           

25

Vũ Văn Trưởng

25/8/1973

Nam

Sầm Khúc,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Sầm Khúc,  Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

12/12
Phổ Thông

Đại học ngành Luật

 

Sơ cấp

Tiếng Anh
B

Cán bộ, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc  Việt Nam xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

26

Đặng Văn Tư

24/7/1967

Nam

Thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

7/10
Phổ Thông

 

 

Sơ cấp

 

Làm ruộng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Cự Đình

Thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

           
 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Việt Hưng đầu nhiệm kỳ: 26 đại biểu

                   
 

Số đại biểu hiện nay là: 26 đại biếu ( Không có thay đổi )