Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Hưng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

* BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  Đồng chí Nguyễn Văn Lý, Bí thư Đảng ủy.

* CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đồng chí Đào Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

2. Đồng chí Hoàng Văn Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

* DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đồng chí Nguyễn Văn Lý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

2. Đồng chí Đào Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

3. Đồng chí Hoàng Văn Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Cơ, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã.

5. Đồng chí Vũ Văn Trưởng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã.

* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đồng chí Nguyễn Văn Lý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

2. Đồng chí Đào Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

3. Đồng chí Hoàng Văn Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Cơ, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã.

5. Đồng chí Vũ Văn Trưởng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã.

6. Đồng chí Đặng Hồng Quân, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND xã.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND xã.

8. Đồng chí Nguyễn Hồng Đoan, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.

10. Đồng chí Nguyễn Thị Chăm, Ủy viên BCH Đảng bộ, Cán bộ Địa chính môi trường xã.

11. Đồng chí Đỗ Thành Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng công an xã.

12. Đồng chí Trương Văn Sử, Ủy viên BCH Đảng ủy, Công chức Văn hóa – xã hội.

13. Đồng chí Nguyễn Thị Hiệu, Ủy viên BCH Đảng bô, Công chức Văn phòng – Thống kê xã.

14. Đồng chí Vũ Mạnh Hiếu, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn xã.

15. Đồng chí Trịnh Quốc Tạo, Ủy viên BCH Đảng bộ, Công chức tư pháp.