Ngày 20.1, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức tọa đàm “Học tập nhân cách và bản lĩnh kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”.

Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm. Dự tọa đàm có Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, ngành, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh.
Các đại biểu dự tọa đàm
Các đại biểu dự tọa đàm


Trước khi vào buổi tọa đàm, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; dâng hương tưởng nhớ Trung tướng Nguyễn Bình tại nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình.


Đề dẫn do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trình bày tại tọa đàm đã nêu rõ về bản lĩnh, sự kiên định, sáng tạo; những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh cũng như những tình cảm, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với quê hương Hưng Yên.


Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khắc ghi tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa phẩm chất kiên định, phát huy sáng tạo để xây dựng Hưng Yên “thành tỉnh mạnh trong cả nước” theo lời căn dặn của đồng chí Nguyễn Văn Linh.


Khẳng định rõ hơn về bản lĩnh kiên định và sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để Đảng bộ cũng như mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động học tập và noi theo nhân cách của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tham luận, làm rõ hơn về nhân cách, nghị lực sống có lý tưởng, vì dân, vì nước của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; vận dụng tinh thần kiên định, sáng tạo, nhân cách cao quý của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để mỗi cá nhân, đơn vị tự rút kinh nghiệm, suy nghĩ và hành động sáng tạo, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ ở mỗi địa phương, đơn vị; tăng cường đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, giữ vững lập trường chính trị, đập tan mọi thủ đoạn, âm mưu chia rẽ nội bộ, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…


Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung tham luận về một số nội dung: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với công cuộc đổi mới để phát triển và hiện đại hóa đất nước; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - tấm gương sáng về “tận trung với nước, tận hiếu với dân”; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành gắn bó với nhân dân; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người chiến sỹ cộng sản xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên; Quan điểm của đồng chí Nguyễn Văn Linh về cán bộ và công tác cán bộ trong công cuộc đổi mới; đồng chí Nguyễn Văn Linh với cuộc đấu tranh chống tiêu cực những năm đầu đổi mới; Ảnh hưởng của truyền thống quê hương đối với sự hình thành tư tưởng cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh…


Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ khẳng định: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thể hiện rõ bản lĩnh của người cộng sản rất mực kiên cường, một nhà tổ chức tài năng của Đảng trong chiến tranh cách mạng, sự sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước. Hưng Yên rất vinh dự và tự hào là quê hương của đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Yên nguyện học tập và làm theo nhân cách, bản lĩnh của đồng chí Nguyễn Văn Linh, vận dụng tinh thần và sự sáng tạo của đồng chí một cách phù hợp với thực tiễn nhằm đưa Hưng Yên ngày càng phát triển.

Nguồn: http://baohungyen.vn/chinh-tri/202001/toa-dam-hoc-tap-nhan-cach-va-ban-linh-kien-dinh-sang-tao-cua-tong-bi-thu-nguyen-van-linh-voi-cach-mang-viet-nam-va-que-huong-hung-yen-3ee6620/