Căn cứ vào tiêu chí đánh giá cán bộ; công chức; viên chức theo tiêu chí mới. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá chất lượng cán bộ; công chức; viên chức từ ngày 20/8/2020. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công tác đối với công chức; viên chức ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Đang Online