Ngày 13/5/2022 Hội Khuyến học xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Xương - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Việt Hưng dự và chỉ đạo. Hội Khuyến học xã có 55 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Về nội dung hoạt động hội tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, Hội chú trọng việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và triển khai thí điểm mô hình Công dân học tập. Hội đặc biệt quan tâm đến hoạt động hỗ trợ hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Hội Khuyến học xã cũng đã làm tốt công tác vận động, vận động xây dựng quỹ hội được trên 60 triệu đồng.  Từ nguồn quỹ khuyến học, Hội tổ chức trao thưởng học sinh thi đạt học sinh giỏi các cấp; học sinh thi đỗ các trường cao đẳng, đại học, giáo viên dạy giỏi hàng năm. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phong trào hiếu học ở địa phương.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội khuyến học xã đã đề ra các mục tiêu cụ thể như: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, thí điểm mô hình công dân học tập trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng và Đơn vị học tập. Tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “ Cộng đồng học tập” và  mô hình "Công dân học tập"; . Tiếp tục vận động các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ Khuyến học.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 21 ông, bà vào BCH Hội Khuyến học xã Việt Hưng lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, Tại phiên họp BCH lần thứ nhất đại hội đã bầu  Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội và bầu  6 đại biểu dự Đại hội khuyến học cấp trên.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và đặc biệt đảm bảo an toàn phòng tránh dịch Covid-19.