Trong những năm qua, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí và thời gian đi lại của người dân.

       Xác định cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” là việc làm then chốt, nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, Đảng ủy,UBND xã Việt Hưng chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức hướng đến phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ tiếp dân chuẩn mực, nhiệt tình, giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm cao, tạo niềm tin trong nhân dân.

     Thời gian qua trên cơ sở các hệ thống văn bản hướng dẫn của UBND huyện về công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND xã Việt Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác cải cách hành chính. Trên cơ sở đó, UBND xã công khai kịp thời, đầy đủ, đúng mẫu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, bố trí nơi giao tiếp thuận tiện, thích hợp cho người đọc tìm hiểu, trao đổi và ghi chép. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn chế yếu kém.

       UBND xã Việt Hưng thực hiện nghiêm quy chế “Một cửa-Một cửa liên thông” và quy định của pháp luật. Thời gian tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bố trí công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, lãnh đạo xã thường trực tại bộ phận một cửa để giải quyết kịp thời công việc khi có yêu cầu. Công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được cán bộ chuyên môn tiếp nhận, phân loại và giải quyết đúng pháp luật, giúp công dân có thế lấy kết quả trong ngày.

        Ngoài ra, mô hình “Một cửa, một cửa liên thông” ở xã Việt Hưng còn áp dụng xử lý công việc trên hệ thống phần mềm trên nhiều lĩnh vực như: hộ tịch, chứng thực, địa chính, lao động thương binh và xã hội…đây là những lĩnh vực mà người dân thường xuyên đến quan hệ giải quyết hồ sơ. Với mô hình này người dân đến làm các thủ tục hành chính, chỉ cần nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cửa giao dịch. Công tác rà soát các thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, các lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính đều được niêm yết, công khai tại bộ phận một cửa.

                      Bảng niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã Việt Hưng

         Xã Việt Hưng thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông đã góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức về kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, điều chỉnh mối quan hệ hài hòa giữa người dân và công chức, tạo niềm tin trong nhân dân đối với bộ máy hành chính nhà nước.

                                                           Mạnh Hùng – Đài truyền thanh xã