Ngày 26/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao một số chỉ tiêu cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh chủ trì hội nghị.

 Năm 2022, UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp CCHC, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp. Kết quả công bố của các Bộ, ngành trung ương và các tổ chức có liên quan, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Hưng Yên xếp hạng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giữ nguyên vị trí so với năm trước; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi) xếp thứ 11/63 tỉnh/thành, giảm 6 bậc so với năm trước. Trong số các chỉ số thành phần CCHC, điểm công tác chỉ đạo điều hành tăng 8,12% điểm so với năm 2021; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tăng 6,65% điểm; cải cách thủ tục hành chính tăng 5,95% điểm. Tuy nhiên, có một số chỉ số giảm điểm như: Cải cách thể chế giảm 25% điểm; cải cách tổ chức bộ máy hành chính giảm 5,42% điểm; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số giảm 20,26% điểm so với năm trước…

Tại hội nghị, đại diện Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) phân tích kết quả đánh giá các chỉ số Par Index, Sipas, Papi của tỉnh năm 2022; so sánh kết quả năm 2022 với năm 2021 và so với mặt bằng chung của cả nước; khuyến nghị với tỉnh những nội dung, giải pháp nhằm cải thiện thứ hạng, điểm số các chỉ số năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nghiêm túc đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2022, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục kịp thời, phù hợp. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh về công tác CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC. Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quyết liệt thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh và việc số hóa, giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm bảo đảm đúng lộ trình; giảm đơn vị sự nghiệp công lập. Các địa phương nghiêm túc thực hiện việc nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, đặc biệt là quản trị môi trường và chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tỉnh phấn đấu giữ vững và tiếp tục phát huy kết quả CCHC trong những năm tiếp theo. 

                                            Nguồn: https://baohungyen.vn